De superheldenaanpak

De superheldenaanpak is een preventieve aanpak om sociale vaardigheden van basisschoolleerlingen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Klassenklimaat, Sociale vaardigheden
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leerkrachten en leerlingen van groep 1 tot en met 8 in het regulier basisonderwijs.

Aanpak

Met behulp van wekelijkse oefeningen gericht op groepsvorming creëert de leerkracht sociale relaties waarin kinderen een effectieve sociale vaardigheid leren toepassen. In de oefeningen kunnen kinderen steeds een van negen sociale vaardigheden van 'superhelden' inzetten. Die vaardigheden zijn elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek kiezen en melden bij de leerkracht.

De superheldenaanpak biedt meer dan zeventig oefeningen. De leerkracht kiest elke week een oefening die past bij de fase van groepsvorming waarin de klas zich bevindt. De leerkracht bespreekt tijdens en na de oefening de sociale vaardigheden die ingezet zijn of ingezet kunnen worden. Zo kan de leerkracht de groepsvorming sturen, het groepsklimaat verbeteren en de kans op sociale problemen verkleinen.

Tijdsinvestering

Wekelijks doet een klas een oefening van vijftien tot twintig minuten. De voorbereiding van een leerkracht op het geven van de interventie kost drie uur. De uitvoering van de interventie vraagt in de loop van het schooljaar ongeveer veertig uur per leerkracht.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt het mooi om te zien hoe de superheldenaanpak samen met de praktijk is ontwikkeld en doorontwikkeld. Het behalen van de leerkrachtdoelen lijkt een belangrijk middel om daarna aan de kinddoelen te kunnen werken.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: