De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is een geïntegreerd schoolconcept met een dagritme waarin aandacht is voor onderwijs, sport, beweging, ontspanning, cultuur, leefstijl en gezonde voeding.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Aan: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid, Welbevinden
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school

Doelgroep

De primaire doelgroep zijn basisschoolleerlingen. Daarnaast richt de GBT zich op de intermediaire doelgroepen van pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten, buurtsport- en cultuurcoaches, leerkrachten en ouders en verzorgers.

Aanpak

De GBT is een aanpak waarbij de schooldag wordt verlengd en de schoolcontext wordt aangepast om een gezonde leefstijl te bevorderen. Kernelementen zijn het aanbieden van een gezond tussendoortje tijdens de ochtendpauze, en een gezonde schoollunch volgens de normen van het Voedingscentrum, gezondheidseducatie, bewegend leren gedurende de schooldag, en professioneel begeleide beweeg- en cultuuractiviteiten tijdens de tussenschoolse opvang.

Tijdsinvestering 

De ervaring leert dat scholen minimaal zes maanden nodig hebben om zich voldoende voor te bereiden op de GBT. Na de invoering wordt de schooldag langer, waardoor de tussenschoolse opvang minstens anderhalf uur per dag duurt. Hierdoor ontstaat ruimte voor een langere lunch van 30 minuten en voor vrij spel en sport-, spel- en cultuuraanbod van 60 minuten. Deze dagplanning moet wel als voorbeeld gezien worden. Het activiteitenaanbod kan bijvoorbeeld ook aan het eind van de schooldag plaatsvinden of geïntegreerd worden in de gehele schooldag.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een mooie interventie, met name ook omdat het ingebed is in het schoolsysteem. De uitvoering is uitgebreid uitgewerkt, met aandacht voor de vele aspecten die de uitvoerbaarheid kunnen beïnvloeden. Het brede doel van de aanpak is goed onderbouwd vanuit maatschappelijke relevantie en bestaande literatuur.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: