Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8 jaar)

Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar oud, gericht op het voorkomen of beperken van emotionele en gedragsproblemen nadat ouders gescheiden zijn.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Scheiding
Leeftijd: 
6 tot en met 8 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school, In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen van gescheiden ouders, 6 tot en met 8 jaar oud, over wie een ouder of andere betrokkene zich zorgen maakt.

Aanpak

Dappere Dino's biedt een ondersteunende groepsomgeving om spanningen als gevolg van de scheiding van de ouders te verminderen en het ontstaan van problemen te voorkomen. Kinderen leren vaardigheden om beter te kunnen omgaan met gevoelens en problemen als gevolg van de scheiding. De groepstraining biedt sociale steun. Kinderen werken met behulp van psycho-educatie en cognitief-gedragstherapeutische technieken aan hun emoties en onrealistische gedachten. Stapsgewijs leren ze probleemoplossende vaardigheden. Verder is Dappere Dino's gericht op het versterken van een positieve perceptie van zichzelf en het gezin.

Dappere Dino's is gebaseerd op een module van het Children of Divorce Intervention Program (CODIP).

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit twaalf wekelijkse groepssessies van 45 minuten. Ouders hebben een intake- en een eindgesprek en kunnen deelnemen aan een oudersessie.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie ziet Dappere Dino's als een goed opgebouwde interventie met mooie materialen, die gericht is op complexe problematiek. De beschrijving van Dappere Dino's acht zij duidelijk, overzichtelijk en to the point. De commissie is verheugd te zien dat er sinds de opname in de databank (in 2013) onderzoek naar de interventie is gedaan, waardoor Dappere Dino's nu op een hoger erkenningsniveau is erkend, namelijk nu als effectief volgens goede aanwijzingen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: