Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen

'Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen' is gericht op kinderen van 0-12 jaar die gebruik maken van de kinderopvang en/of onderwijs. Doel van de interventie is het versterken van het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten te vergroten.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: