Coach je kind

Coach je kind richt zich op het bevorderen van een positieve ontwikkeling en vermindering van probleemgedrag bij kinderen, door de verbetering van opvoedvaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opgroeien in twee culturen, Opvoeding
Leeftijd: 
4 tot en met 17 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Coach je kind richt zich op lager opgeleide ouders met een migratieachtergrond die spanning ervaren bij het opvoeden van 4- tot 18-jarige kinderen in de Nederlandse samenleving.

Aanpak

Coach je kind werkt bij ouders aan versterking van opvoedvaardigheden, opvoedbesef en zelfvertrouwen. Een gezinscoach met dezelfde cultuur- en taalachtergrond als de ouders ondersteunt hen vraaggericht en coachend. 

In het eerste deel van de coaching wordt de situatie van de ouders zelf versterkt. Zij leren daarbij zich bewust te zijn van het opvoeden van kinderen in de Nederlandse samenleving met behoud van eigen opvoedidealen en -praktijken. Het tweede deel van de coaching richt zich op het aanleren en oefenen van opvoedvaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van meerdere werkvormen, zoals kleine opdrachten en rollenspelen.

Tijdsinvestering

De interventie duurt gemiddeld 46 weken, waarbij er gemiddeld 23 huisbezoeken plaatsvinden. Daarnaast is er een periode van nazorg van 3 maanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Coach je kind een mooie interventie voor opvoedondersteuning waarbij de nadruk ligt op cultuursensitiviteit. De interventie is theoretisch goed onderbouwd, hoewel er nog geen effectonderzoek is. Coach je kind bevat een goed bruikbare en uitgewerkte methodiek.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: