Club Fit 4

Club Fit 4 is een programma voor kinderen en ouders om te werken aan een gezonde leefstijl.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Beweging, Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar met overgewicht, en hun ouders.

Aanpak

Club Fit 4 is een gecombineerde leefstijlinterventie, uitgevoerd door een projectleider, een sportdocent en een leefstijlcoach. Spelenderwijs leren kinderen wat wel en niet gezond is. Beweeglessen zijn erop gericht dat zij zich competent voelen, plezier ervaren bij het bewegen en het gevoel hebben erbij te horen. Ook maken ze kennis met sportverenigingen bij hen in de buurt.

Centraal in de interventie staat de BOFT-boodschap: Bewegen, regelmatig en gezond Ontbijten, reduceren van Frisdrankgebruik en andere gezoete dranken en Televisiekijken/computeren.

De ouders krijgen begeleiding op het gebied van gezond opgroeien en opvoeden. Omdat voor kinderen de ouders een belangrijke factor zijn in de vorming van gedrag, is er veel aandacht voor hun opvoedgedrag. Ouders leren steunen, sturen en stimuleren. Verder leren ouders en kinderen concrete en haalbare doelen te stellen, zoals elke dag twee stuks fruit eten en volkorenbrood kopen in plaats van wit brood.

Tijdsinvestering

Club Fit 4 duurt twee jaar. Het programma bestaat het eerste half jaar uit een intakegesprek, vier ouderbijeenkomsten en negentien groepslessen voor kinderen. Bij vijf van de groepslessen doen de ouders mee; vier groepslessen vinden plaats bij een sportvereniging. Daarna volgt een vervolgprogramma met zeven terugkombijeenkomsten die om de twee à drie maanden plaatsvinden.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: