CenteringPregnancy

CenteringPregnancy™ is een nieuwe vorm van verloskundige zorg. Zwangeren volgen bij de verloskundige 10 bijeenkomsten, samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend. Daarin zijn de individuele medische controles opgenomen, maar is ook specifiek aandacht voor het leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gezondheid
Leeftijd: 
0 tot en met 1 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

  • Einddoelgroep van CenteringPregnancy™ zijn zwangere vrouwen en hun gezin (partner).
  • Intermediaire doelgroep: zorgverleners die zwangerschap en bevalling begeleiden (verloskundigen, huisartsen en gynaecologen).

Doel

Het doel van CenteringPregnancy™ is een goede fysieke en psychosociale gezondheid van moeder en kind en positieve ervaringen met de zorg rondom zwangerschap en bevalling. Voor intermediairs is het doel dat zij zorg leveren in nauwe samenwerking en afstemming met de doelgroep.

Aanpak

Zwangeren krijgen in 10 groepsbijeenkomsten (van 12 weken zwangerschap tot na de bevalling) reguliere medische zorg, aangevuld met interactief leren over thema's die aansluiten bij de zwangerschapsfase, peer support en empowerment. De zorgverlener en een co-begeleider faciliteren de bottom-up groepsbijeenkomsten.

Onderbouwing

CenteringPregnancy™ combineert individuele medische zorg met de kracht van groepsbijeenkomsten. Hierdoor worden zwangerschapsrisico's vroegtijdig gesignaleerd, vergroten vrouwen hun kennis, hebben zij een gezondere leefstijl, worden zij zich bewust van hun wensen en grenzen ten aanzien van zwangerschap, bevalling en aanstaand ouderschap (empowerment) en vergroten zij hun sociale netwerk. Thema's die aansluiten bij de zwangerschapsduur worden behandeld via de stappen: self-assessment, doelen stellen, interactief leren en ervaringen delen, gefaciliteerd door de zorgverlener. Zorgverleners kennen hun cliënten beter door de langere interactietijd, het luisteren naar gesprekken tussen hun cliënten en de tijd voor het stellen van aanvullende verdiepende vragen (zowel door zorgverlener als cliënt). Hierdoor verbetert de communicatie en is de ondersteuning beter afgestemd. Dit alles leidt tot betere zwangerschapsuitkomsten en een goede start voor moeder en kind en tot grotere tevredenheid over de verleende zorg.

Onderzoek

Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van CenteringPregnancy™ in Nederland laat zien dat de interventie goed uitvoerbaar is en dat deelnemers en zorgverleners enthousiast zijn. Ook de eerste studie naar de effecten op zwangerschapsuitkomsten laat positieve resultaten zien. Als belemmering voor grootschalige implementatie kwamen de kosten voor zorgverleners / uitvoerende organisaties naar voren. Doordat zorgverleners de meerwaarde van de interventie ervaren, leidt dit in de praktijk (nog) niet tot problemen met de implementatie.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is van mening dat CenteringPregnancy een mooi opgezet programma is, dat aansluit bij de behoefte van zwangeren naar onderling contact, vragen stellen en het vergroten van zelfmanagement. De onderbouwing richt zich op ernstige problematiek, terwijl de interventie ook voor vrouwen is die deze problemen niet kennen. Dat maakt de beschrijving enigszins onevenwichtig.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: