Can you fix it?

Can You Fix It? is een serious game, bedoeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren te verminderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Doel

Een bijdrage leveren aan de vermindering van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren, door bewustwording te vergroten van het belang van communicatie over wensen en grenzen; risicoperceptie te verhogen; vaardigheden te leren hoe ze kunnen ingrijpen en reflectie over sociale en gendernormen te bevorderen.

Aanpak

In de game zien jongeren korte films over verschillende seksueel getinte situaties en worden ze opgeroepen om in te grijpen om te zorgen dat het goed afloopt voor de personages. Ze horen de gedachten van het personage dat ze kiezen, waardoor ze meer inzicht krijgen in het ontstaan van risicovolle situaties. Doordat spelers directe feedback krijgen op hun acties, leren ze risicovolle situaties herkennen en ontwikkelen ze vaardigheden om in te grijpen. De game is opgenomen in de lesmodule Wensen en grenzen voor het voortgezet onderwijs en binnen de jeugdzorg in Make a Move/ Girls Talk.

Tijdsinvestering

Het uitvoeren van de module kost per klas twee lesuren. 

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Can you fix it een mooi beschreven en doordacht ontwikkelde interventie. De uitgebreide betrokkenheid van de doelgroep met specifieke aandacht voor praktisch opgeleide jongeren is een sterk punt. De interventie kan zowel stand-alone als ingebed in bestaande programma's in de onderwijs- en jeugdhulpsector worden aangeboden.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: