B.Slim beweeg meer.eet gezond

'B.Slim beweeg meer.eet gezond' is een integraal, wijkgericht leefstijlprogramma voor preventie van overgewicht.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen tot 18 jaar, ouders en verzorgers met een niet-westerse migratie-achtergrond of een lage sociaaleconomische status (SES).

Aanpak

Het preventieprogramma 'B.Slim beweeg meer.eet gezond' richt zich op zowel kinderen met een gezond gewicht als kinderen die te zwaar zijn in vijf wijken in Amersfoort. Deze wijken tellen verhoudingsgewijs veel inwoners met een lage SES of een niet-westerse migratieachtergrond en veel kinderen met overgewicht, Het programma bestaat uit een mix van laagdrempelige activiteiten, toegespitst op de betreffende wijk. Voorbeelden van activiteiten zijn een ontbijtfeest op de peuterspeelzaal, het uitzetten van een beweegrondje langs speelplekken in de wijk, een MiniMarathon en een kookcompetitie voor vmbo-leerlingen. Ook de inzet van erkende interventies zoals het lesprogramma Lekker Fit! Behoort tot het programma.

Wijkbewoners worden betrokken bij de opzet van het programma, via sleutelfiguren als bredeschoolcoördinatoren, opbouwwerkers en buursportcoaches. Het activiteitenplan wordt uitgevoerd in de hele wijk, bij scholen, opvanglocaties, sportclubs, de moskee en lokale ondernemers.

Tijdsinvestering

'B.Slim beweeg meer.eet gezond' is een langlopend programma, dat sinds 2005 in Amersfoort wordt uitgevoerd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: