Braingame Brian

Braingame Brian is een gecomputeriseerde cognitieve training ingebed in een spelwereld en bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar die problemen hebben met executieve functies als het werkgeheugen, inhibitie-vermogen, en cognitieve flexibiliteit, zoals kinderen met ADHD. In 25 bijeenkomsten van 45 minuten doorlopen de kinderen de training, thuis, op school of in de zorginstelling. Het doel van de training is een verbetering van de executieve functies en daarmee van hun functioneren thuis en op school.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Cognitieve ontwikkeling
Leeftijd: 
8 tot en met 12 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In de school, In een instelling, Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Braingame Brian is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar met ADHD en executieve functieproblemen die door deze problemen in hun dagelijkse leven, thuis en/of op school gehinderd worden.

Doel

Het doel van Braingame Brian is om drie executieve functies, werkgeheugen (WG), inhibitie (I) en cognitieve flexibiliteit (CF), te versterken en zo de ADHD-klachten te verminderen.

Aanpak

In 25 trainingssessies worden door het kind drie executieve functies getraind door middel van drie trainingstaken. De trainingstaken zijn ingebed in een digitale spelwereld. De trainingstijd is dertig minuten per sessie, aangevuld met ongeveer vijftien minuten rondlopen in de spelwereld. Het trainingsschema is vier sessies per week. Daarnaast is er begeleiding door een trainer/therapeut, bestaande uit in totaal vijf contacten: een startgesprek, het bijwonen van drie sessies tijdens de training, en een evaluatiegesprek.

Onderbouwing

Neurobiologische theorieën over ADHD veronderstellen dat de problemen die kinderen met ADHD ondervinden op het gebied van aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit, te herleiden zijn tot stoornissen in executieve functies en motivatie. Executieve functies stellen ons in staat om onze gedragingen, gedachten en emoties te reguleren en zijn daarom noodzakelijk voor doelgericht gedrag en zelfcontrole. Meta-analyses laten zien dat het executief functioneren van kinderen met ADHD afwijkt van dat van kinderen met een normaal verlopende ontwikkeling (Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson, & Tannock, 2005; Willcutt et al., 2012). Een tweede theoretische benadering stelt dat ADHD samenhangt met een verminderde gevoeligheid voor beloning (Luman, Oosterlaan, & Sergeant, 2005). Niet alleen hebben kinderen met ADHD een voorkeur voor directe beloningen, ze hebben ook sterkere bekrachtigers nodig dan kinderen zonder ADHD om optimaal te presteren, hun aandacht vast te houden en om gepast gedrag te laten zien. Braingame Brian is in lijn met deze twee theoretische benaderingen ontwikkeld.

Onderzoek

Effectonderzoek naar Braingame Brian laat zien dat de getrainde executieve functies verbeteren (Van der Oord, Ponsioen, Geurts, Ten Brink & Prins, 2014; Dovis, Van der Oord, Wiers, & Prins, 2015). Dit geldt dan met name voor werkgeheugen en inhibitie. Deze verbeteringen worden na de training vastgesteld en bij een follow-up 2-3 maanden later. Gedragsverbeteringen in het dagelijks leven en op school – dat wil zeggen afname van ADHD-klachten en toename van zelfregulatie - worden ook gerapporteerd door ouders en leerkracht, maar deze resultaten worden toegeschreven aan algemene trainingseffecten, zoals mogelijk de positieve aandacht van ouders of het systematisch vijf of zes weken aan een training werken die inspanning vergt.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie noemt het vernieuwend om met behulp van een game executieve functies te trainen zodat een generaliserend effect ontstaat op alledaagse vaardigheden. Ook waardeert de commissie de sterke betrokkenheid van de doelgroep bij de (door)ontwikkeling van Braingame Brian

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    BrainGame Brian is ontwikkeld door de Task Force ADHD en Computer, een samenwerkingsverband van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, medewerkers van Lucertis en multimediabedrijf Shosho Amsterdam.

  • Contactpersoon

    Albert Ponsioen