Braingame Brian

Braingame Brian is een gecomputeriseerde cognitieve training ingebed in een spelwereld en bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar die problemen hebben met executieve functies als het werkgeheugen, inhibitie-vermogen, en cognitieve flexibiliteit, zoals kinderen met ADHD. In 25 bijeenkomsten van 45 minuten doorlopen de kinderen de training, thuis, op school of in de zorginstelling. Het doel van de training is een verbetering van de executieve functies en daarmee van hun functioneren thuis en op school.

Niet erkend

Toelichting

Uit onderzoek bij groepen kinderen blijkt dat het effect van cognitieve trainingen nauwelijks doorwerkt naar het dagelijks functioneren van kinderen. Kinderen worden vaak wel beter in de taken die getraind worden, maar merken daar in het dagelijks leven niet zoveel van. Van effecten die wél gevonden worden, is niet aangetoond dat ze door de training komen, of door andere dingen.

Momenteel is er geen kennis beschikbaar die duidelijk maakt bij welke kinderen en op welke manier cognitieve trainingen aangeboden moeten worden zodat de effecten wel generaliseren naar het dagelijks functioneren. De commissie vindt het daarom niet aannemelijk dat Braingame Brian voor de gehele doelgroep zoals die nu wordt omschreven effect heeft op het dagelijks functioneren. Dit zorgt ervoor dat de commissie Braingame Brian niet langer erkent als 'Goed onderbouwd', maar beoordeelt als 'Niet erkend'.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

23 juni 2023

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    BrainGame Brian is ontwikkeld door de Task Force ADHD en Computer, een samenwerkingsverband van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, medewerkers van Lucertis en multimediabedrijf Shosho Amsterdam.

  • Contactpersoon

    Albert Ponsioen