Benzies & Batchies +

Benzies & Batchies + is een interventie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag onder leerlingen in het praktijkonderwijs en het vmbo.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
12 tot en met 16 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leerlingen van 12 tot 16 jaar in de eerste drie klassen van het praktijkonderwijs en het vmbo. Intermediaire doelgroepen zijn docenten en stagiairs, die fungeren als rolmodel.

Aanpak

Benzies & Batchies + is gericht op een grotere negatieve waardering van grensoverschrijdend gedrag en seksualiserende boodschappen, minder genderstereotiepe uitgangspunten, effectiever signaleren van grenzen en wensen, een afname in ervaren groepsdruk en een groter gevoel van eigen effectiviteit en eigenwaarde.

De interventie bestaat uit een lesbrief voor de docent, een educatieve theatervoorstelling en de weerbaarheidstraining Seksualiteit & Relaties.

De theatervoorstelling wordt op school uitgevoerd door rolmodellen. Onderwerpen die in de voorstelling aan bod komen zijn muziekvideo's, filmpjes, internetgebruik, groepsdruk en weerbaarheid met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. De klas wordt in groepjes verdeeld. Na elke scène discussiëren de leerlingen binnen hun groepje. Dit doen zij onder leiding van rolmodellen, aan de hand van stellingen en filmpjes. Daarna presenteren de groepjes een slogan aan de rest van de klas. Vervolgens nemen de leerlingen deel aan de weerbaarheidstraining Seksualiteit & Relaties.

Tijdsinvestering

De interventie vraagt twee lesuren voor introductie en afsluiting, anderhalf uur voor de theatervoorstelling en discussie, en circa zes lesuren voor de weerbaarheidstraining.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie wordt door de commissie voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. Het is een kwalitatief goede interventie. Aangezien er al één studie naar effectiviteit is gedaan, met positieve uitkomsten, stimuleert de commissie van harte dat de interventie de volgende keer op gaat voor erkenning voor effectiviteit.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: