Behavioral Parent Training Groningen – groep (BPTG-G)

Behavioral Parent Training Groningen – groep (BPTG-G) is een gedragstherapeutische groepstraining voor ouders van kinderen met ADHD en gedragsproblemen.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
ADHD, Gedragsproblemen
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Kinderen van 4 tot 12 jaar met de diagnose ADHD die bijkomende gedragsproblemen vertonen. Hun ouders zijn de intermediaire doelgroep.

Aanpak

De training biedt ouders kennis over de problematiek van hun kind en traint hen in vaardigheden om het gedrag van hun kind te beïnvloeden. De training heeft vier fasen: psycho-educatie; het vooraf beïnvloeden van gedrag door bijvoorbeeld heldere regels en instructies; het achteraf beïnvloeden van gedrag door bijvoorbeeld belonen van gewenst en negeren van ongewenst gedrag; en het vasthouden van de geleerde vaardigheden. De ouders werken aan hun individuele doelen en oefenen via huiswerkopdrachten. De training wordt gegeven door twee therapeuten en bestaat uit onder meer didactische onderdelen, rollenspel, praktische oefeningen, groepsdiscussies en uitwisseling van ervaringen.

Uit een Nederlandse effectstudie is gebleken dat routinezorg in combinatie met BPTG-G significant meer effect heeft op de gedragsproblemen van kinderen met ADHD dan alleen routinezorg.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit twaalf groepsbijeenkomsten van twee uur, wekelijks of elke twee weken. Daarnaast is er een voor- en een nagesprek en een terugkombijeenkomst.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie wordt enthousiast van deze interventie. De doelgroep is goed afgebakend, met heldere inclusiecriteria. De interventie kent een duidelijke fasering en de onderbouwing is helder met een duidelijke koppeling aan een theoretisch kader. De Nederlandse RCT met follow-up laat zien dat BPTG-G een gunstig effect heeft op het hoofddoel van de interventie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen (Accare)

    050 - 368 11 00

  • Contactpersoon

    B.J. van den Hoofdakker