Babyclub

De Babyclub is een universele, preventieve interventie gericht op laagdrempelige opvoedondersteuning aan opvoeders van kinderen van 0 tot 15 maanden. Het doel van de Babyclub is het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen door ouderfactoren op specifieke domeinen te optimaliseren. Tijdens de groepsgerichte wekelijkse bijeenkomsten wordt er met opvoeder en kind door middel van spelactiviteiten aandacht besteed aan cognitieve-, (senso)motorische-, taal- en sociaal-emotionele vaardigheden.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Stichting Jonge Kind Centrum

    036 - 53 65 333

    06 - 30 222 120