Baaz-methodiek

De Baaz-methodiek heeft als doel om de sociale en emotionele vaardigheden te vergroten van leerlingen in het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Ook wil de methodiek bijdragen aan een veiliger en meer sociaal schoolklimaat. De lessen zijn gericht op de omgang van de leerlingen met elkaar in de klas, buiten de klas, in de gangen, op het schoolplein en in de kantine. In de bovenbouw krijgen algemene vaardigheden gericht op interne en externe stage en loopbaanori├źntatie meer aandacht.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: