Asja

Asja is een opvang- en behandelvoorziening voor meiden die via mensenhandelaren in de prostitutie zijn beland, of die potentiële slachtoffers zijn.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksuele uitbuiting
Leeftijd: 
12 tot en met 23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Meiden van 11 tot en met 23 jaar die vermoedelijk door misleiding, dwang of geweld door mensenhandelaren in het loverboycircuit of de prostitutie terecht zijn gekomen, of die daarop risico lopen. Het programma richt zich ook op ouders en andere gezinsleden.

Aanpak

Asja heeft twee locaties, in het noorden en westen van Nederland. Asja biedt 24 uur per etmaal, 7 dagen per week veiligheid en behandeling.

Door dreiging vanuit mensenhandelaren en risicofactoren in het leven van de meiden zijn zij in hun eigen woonomgeving niet veilig. Asja is erop gericht hen afstand te laten nemen van hun verleden, een nieuw begin te maken en de cyclus van hernieuwd slachtofferschap en traumatisering te doorbreken.

De basis van Asja is een veilig en motiverend leef- en leerklimaat. Na opname wordt zo snel mogelijk traumabehandeling ingezet. Verder volgen de meiden onderwijs en zijn zij actief in een vorm van maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld door sport. Daarnaast zijn er groepsinterventies, psycho-educatie, en individuele, systeem- en groepsbehandeling. In de laatste fase van de opname wordt gewerkt aan de vervolgzorg, bijvoorbeeld in de vorm van begeleid en beschermd wonen of verdere hulpverlening.

Voor de ouders en het gezin zijn er interventies om te werken aan constructieve interactiepatronen.

Tijdsinvestering

Afhankelijk van de ernst van de problemen duurt het programma zes tot twaalf maanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie ziet Asja als een belangrijke, relevante interventie voor een ingewikkelde en kwetsbare doelgroep, gebaseerd op goede achterliggende ideeën. De interventie richt zich op meerdere domeinen, ook school en participatie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: