Armoede en gezondheid van kinderen

De interventie is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin. 'Armoede en gezondheid' bestaat uit vier stappen welke uitgevoerd of begeleid worden door een medewerker van de JGZ: 1. signalering van deprivatie door consultatie- of schoolarts, 2.  vervolgcontact over de ontwikkeling van het kind in relatie tot de financiële situatie van het gezin, 3. toeleiding naar de gemeentelijke dienst Sociale Zaken voor het verstrekken van financiële middelen en ten slotte 4. nazorgcontact.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Armoede en gezondheid van kinderen' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: