Amigo's

Amigo's zijn hulpverleners die op school met kinderen werken aan het verminderen van psychosociale problemen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Psychosociale problemen, Sociale problemen
Leeftijd: 
8 tot en met 13 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen van 8 tot 13 jaar in het reguliere onderwijs met psychosociale problemen, zoals beperkte omgangs- en inlevingsvaardigheden en problemen met zelfsturing. Ouders en leerkrachten zijn de intermediaire doelgroep.

Aanpak

De hulpverlening vindt plaats op school, onder schooltijd en in samenwerking met ouder en leerkracht. Kind, ouders en leerkracht stellen samen met de hulpverlener algemene en persoonlijke subdoelen op. De persoonlijke subdoelen zijn gericht op het verbeteren van specifieke psychosociale vaardigheden. De algemene subdoelen zijn gericht op het versterken van het zelfvertrouwen van het kind en de rol als 'supporter' van ouder en leerkracht. Zij helpen het kind om de persoonlijke subdoelen te bereiken. De psychosociale vaardigheden worden aangeleerd via verschillende oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapeutische werkvormen. Indien nodig wordt motiverende gespreksvoering toegepast.

Tijdsinvestering

Amigo en kind zien elkaar twee keer per week twintig minuten gedurende twaalf tot twintig weken. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met ouders en vertegenwoordigers van de school, een klas- en minstens één huisbezoek.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Amigo's is een relevante en veelbelovende aanpak. Wel wil de commissie benadrukken dat er bij ongunstige factoren in het gezin naast Amigo's ook andere hulp moet worden ingezet die zich op deze ongunstige factoren richt (zie ook de contra-indicaties in de Uitgebreide beschrijving). Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van Amigo's.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: