Agressieregulatie op maat (residentieel)

Agressieregulatie op Maat is gericht op jongeren van 16 tot 21 jaar in gesloten jeugdzorg. Deze jongeren hebben ernstige agressieproblematiek en een matig tot hoog recidiverisico. Doel van de interventie is het verbeteren van de zelfregulatie en het verminderen van de kans op recidive. Agressieregulatie op Maat duurt minimaal 5 maanden en maximaal 1,5 jaar en maakt gebruik van motivatietechnieken, mindfulness en elementen uit de cognitieve gedragstherapie.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De ontwikkelaar heeft de Ambulante en Residentiële versie samengevoegd en opnieuw beschreven. Deze interventie 'Agressie op Maat Jongvolwassenen' is op 24 juni 2020 erkend door de Deelcommissie Justitiële interventies als Effectief volgens eerste aanwijzingen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: