Affectregulerende Vaktherapie

Affectregulerende Vaktherapie is een ervaringsgerichte behandeling met als doel de zelfregulatie van kinderen (4 – 12 jaar) met gedrags- en emotionele problemen te verbeteren. Door in 20 sessies samen met de therapeut vaktherapeutische activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert het kind te verwoorden wat het doet, voelt en denkt. Opvoeders en leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling.

Niet erkend

Toelichting 

De commissie vindt het mooi om te zien dat vaktherapeuten nadenken over hun behandelinterventies en deze ter beoordeling indienen. Wat betreft de interventie zelf lijkt op alle fronten te breed te zijn ingezet (doelgroep, doelen, aanpak en onderbouwing). Daarnaast is de beschrijving van de interventie lastig te volgen door de gebruikte terminologie. Vaktherapie is vaak onderdeel van een groter behandeltraject waarbinnen multidisciplinair gewerkt wordt. Dit komt in de huidige beschrijving onvoldoende aan de orde.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

30 oktober 2020

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: