99gram.nl - Online behandeling

99gram.nl; online behandeling voor jongeren met boulimia nervosa en verwante eetproblemen is een behandelprogramma dat wordt aangeboden op www.99gram.nl. Het is geschikt voor jongeren van 14-23 jaar, zij kunnen zichzelf online aanmelden. Middels opdrachten over dieetmanagement, cognitieve interventies en exposure werken jongeren met een behandelaar aan het ontwikkelen van een regelmatig en normaal eetpatroon en een afname van disfunctionele cognities over eetgedrag, lichaamsvormen en gewicht. De duur van het behandelprogramma is 2-8 maanden.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Eetproblemen, Eetstoornissen
Leeftijd: 
14 tot en met 23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
E-hulp
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Het hoofddoel is dat jongeren een regelmatig en normaal eetpatroon hanteren en reële gedachten over eten, lichaamsvormen en gewicht hebben.

Doelgroep

99gram; online behandeling is bedoeld voor jongeren van 14 tot en met 23 jaar met (kenmerken van) Boulimia Nervosa.

Aanpak

99gram; online behandeling is een onderdeel van het aanbod op www.99gram.nl. Het aanbod van 99gram.nl is opgebouwd als een soort trechter die informatie, advies en hulp biedt aan jongeren die bezig zijn met eten, uiterlijk en gewicht. Als jongeren aangeven meer hulp te willen bij hun eetproblemen, kunnen zij zich aanmelden voor de online behandeling.

De online behandeling kent drie hoofdcomponenten: dieetmanagement, cognitieve interventies en exposure. Middels deze interventies worden de belangrijkste kernfuncties van de eetstoornis aangepakt: negatieve zelfevaluatie, piekeren over lichaam en gewicht, rigide lijnen, eetbuien en purgeren. Dit alles wordt aangeboden middels oefeningen in een beveiligde online behandelomgeving. De jongere en behandelaar communiceren door middel van het uitwisselen van berichten. Afhankelijk van de intensiteit waarmee de jongere het programma volgt, varieert de totale duur van de online behandeling gemiddeld van 2 tot 8 maanden.

Onderzoek

Aan jongeren die deelnamen aan 99gram; online behandeling werd gevraagd om de therapeutische relatie te beoordelen op een schaal van 0 tot 10. Uit 117 metingen blijkt dat jongeren de relatie met de online behandelaar gemiddeld een 8,6 geven, de doelen en onderwerpen die aan bod komen een 8; de aanpak en werkwijze een 8,3 en het hele behandelcontact een 7,9.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De doelgroep, doelen en aanpak van 99gram.nl zijn goed uitgewerkt. De onderbouwing is bondig en helder.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: