4U

De interventie 4U richt zich op het verbeteren van de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen van 6 tot en met 12 jaar, van ouders met psychische of verslavingsproblemen die wonen in Rotterdam. De interventie bestaat uit negen kinderbijeenkomsten en twee ouderbijeenkomsten. De deelnemers werken spelenderwijs aan het uiten van gevoelens, het uitwisselen van ervaringen, het ervaren van veiligheid en vertrouwen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en positieve gedachten, het versterken van de ouder-kindrelatie en het vergroten van opvoedcompetenties.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: