4U

De interventie 4U richt zich op het verbeteren van de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen van 6 tot en met 12 jaar, van ouders met psychische of verslavingsproblemen die wonen in Rotterdam. De interventie bestaat uit negen kinderbijeenkomsten en twee ouderbijeenkomsten. De deelnemers werken spelenderwijs aan het uiten van gevoelens, het uitwisselen van ervaringen, het ervaren van veiligheid en vertrouwen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en positieve gedachten, het versterken van de ouder-kindrelatie en het vergroten van opvoedcompetenties.

Niet erkend

Toelichting

De commissie vindt 4U een sympathieke, laagdrempelige interventie voor kinderen met lichte sociaal emotionele problematiek waarvan ouders psychische of verslavingsproblemen hebben. Ouderlijke betrokkenheid lijkt een voorwaarde voor deelname kinderen aan 4U, maar dit lukt in de praktijk niet altijd. De commissie vindt het, gezien de mogelijke rol van de problematiek van de ouders bij het ontstaan van de problematiek van het kind, noodzakelijk dat er ook met de ouders wordt gewerkt. Daarnaast vindt de commissie de opleiding en competenties van de uitvoerders te mager. De circusdocent is niet pedagogisch onderlegd. Dit leidt er, samen met een aantal kleinere aandachtspunten, toe dat de commissie 4U nu niet erkent.

Beoordeeld door

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Datum

14 april 2023

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: