Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren (ZRM-J)

De Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren brengt de mate van zelfredzaamheid in kaart bij jongeren van 12 tot 18 jaar.

Onderwerp: 
Beslissen over hulp
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar

Doel

De ZRM-J is ontwikkeld om het functioneren van jongeren van 12 tot 18 jaar op alle belangrijke domeinen in het leven in kaart te brengen. 

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • ZRM-J

Gebruik

De ZRM-J meet de mate van zelfredzaamheid op dertien leefdomeinen: Financiën, Werk & Opleiding, Tijdsbesteding, Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Middelengebruik, Basale Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), Instrumentele ADL, Sociaal netwerk, Maatschappelijke Participatie en Justitie.

Op elk domein is de mate van zelfredzaamheid te scoren op een vijfpuntsschaal; van 'volledig zelfredzaam' tot 'acute problematiek'. Afname kan plaatsvinden door onder andere wijkteammedewerkers en andere professionals in de jeugdhulp. Bij het scoren ga je uit van het hoogste niveau van zelfredzaamheid.

Om de ZRM-J betrouwbaar en efficiënt in te zetten, wordt geadviseerd een training te volgen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De ZRM-J is gratis te downloaden op Zelfredzaamheidmatrix.nl

Meer informatie is te verkrijgen bij de ontwikkelaar:
GGD Amsterdam, Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie
Telefoon: 020 - 555 54 95
E-mail: ZRM@ggd.amsterdam.nl

Het volgen van een training wordt aangeraden, dit maakt een beoordeling met de ZRM-J betrouwbaarder en bruikbaarder.