Zelfevaluatie-Instrument voor de Kinderopvang: Kindvolgsysteem (ZiKo-Vo)

ZiKo-Vo is een kindvolgsysteem dat wordt gebruikt door begeleiders in de kinderopvang om het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van baby's en peuters te monitoren.

Onderwerp: 
Kinderopvang
Doel: 
Overdragen van gegevens
Leeftijd: 
0 tot en met 3 jaar

Doel

ZiKo-Vo is een volgsysteem voor het monitoren van het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van baby's en peuters in de kinderopvang en de (peuter)klas. Het volgsysteem helpt begeleiders om hun aanpak nog beter af te stemmen op wat het kind voor zijn/haar ontwikkeling nodig heeft.

Doelgroep

Kinderen van 0 tot 3 jaar in kinderopvang en peuterspeelzalen.

Materialen

ZiKo-Vo bestaat uit de volgende los te bestellen onderdelen:

  • Een praktische handleiding voor begeleiders
  • Pakket portretten
  • Aanpakfiches
  • Achtergrondinformatie en praktijksuggesties.
  • Navulset.

Gebruik

Het blad kan voor het eerst worden ingevuld als een kind een maand in de groep is. Daarna bij voorkeur om de 2 maanden, maar dit is slechts een richtlijn. Bij oudere kinderen kan een begeleider er voor kiezen om wat meer tijd tussen twee portretten te laten. Het is wel belangrijk dat er regelmaat in de observaties zit. Zowel begeleiders als ouders kunnen het portret in- of aanvullen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Website van Kind en Gezin Vlaanderen