WPAI+CIQ:SHP, V2

De Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire plus Classroom Impairment Questions: Specific Health Problem Version 2.0 (WPAI+CIQ:SHP, V2.0) bevat vragen over verzuim en verminderde productiviteit op het werk en op school en hinder in het dagelijks functioneren.

Onderwerp: 
Voortijdig schoolverlaten en verzuim
Doel: 
Kostenevaluatie
Leeftijd: 
12 tot en met 99 jaar

Doel

Het in kaart brengen van het effect van een specifiek probleem op het vermogen te werken, les te volgen en dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Doelgroep

Jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders of verzorgers.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een vragenlijst.

Gebruik

De WPAI vraagt naar de omvang van verzuim en verminderde productiviteit op het werk en de hinder in het dagelijks functioneren. De WPAI+CIQ:SHP, V2.0 is een variant die ook voor jongeren geschikt is.
Het is recall-vragenlijst die de jongere zelf of de ouders of verzorgers vraagt om één week terug te kijken naar verminderde aanwezigheid op school en verminderde productiviteit in de les, en overige hinder in het dagelijks functioneren. Er is een Nederlandse versie beschikbaar voor twee specifieke problemen: allergie en astma.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De website van de ontwikkelaar