Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Fourth Edition - Nederlandstalige versie (WPPSI-IV NL)

De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Fouth Edition - Nederlandstalige bewerking (WPPSI-IV NL) is een algemene intelligentietest voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar. 

Onderwerp: 
Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
2 tot en met 7 jaar

Doel

Doel van de WPPSI – IV NL is het in kaart brengen van de cognitieve vaardigheden van jonge kinderen.

Doelgroep

Kinderen van 2,5 tot 7 jaar.

Materialen

De WPPSI-IV NL bestaat uit:

 • Afname en scoringhandleiding
 • Technische handleiding
 • Scoreformulieren 2,5 tot 4 jaar (25 stuks)
 • Scoreformulieren 4 tot 7 jaar (25 stuks)
 • Responsboekje 1: Insecten zoeken
 • Responsboekje 2: Figuur zoeken
 • Responsboekje 3: Dieren coderen
 • Drie stimulusboeken
 • Scoringsmallen voor het scoren van de responsboekjes
 • Blokjes blokpatronen
 • Puzzels figuurleggen
 • Dierentuinlocatieset
 • Twee stempelstiften

Gebruik

De WPPSI-IV NL wordt afgenomen door een ervaren psychologisch medewerker, psychodiagnotisch werkende, toegepast psycholoog of psychologisch assistent. Hierbij worden de scores onder supervisie berekend. De resultaten dienen geïnterpreteerd te worden door een gekwalificeerd deskundige: een psycholoog of (ortho)pedagoog met een basisaantekening psychodiagnostiek en voldoende deskundigheid en kennis op het gebied van testtheorie. De test wordt individueel afgenomen. Dit kan zowel met pen en papier als online.

De WPPSI-IV NL bestaat uit twee subtestbatterijen. Voor de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar bestaat de subtestbatterij uit zeven subtests. Deze subtests zijn:

 • Receptieve woordenschat
 • Informatie
 • Plaatjes benoemen
 • Blokpatronen
 • Figuur leggen
 • Plaatjesreeksen
 • Dierentuinlocaties

Met deze subtests worden de volgende indexen in kaart gebracht: verbaal begrip, visueel-ruimtelijk, werkgeheugen, non-verbaal en algemene vaardigheid.

Afname van deze subtestbatterij duurt gemiddeld vijftig minuten.

Voor de leeftijd van 4 tot 7 jaar bestaat de subtestbatterij uit vijftien subtests. Deze subtests zijn:

 • Informatie
 • Overeenkomsten
 • Woordenschat
 • Begrijpen
 • Blokpatronen
 • Figuur leggen
 • Matrix redeneren
 • Plaatjes concepten
 • Plaatjes reeksen
 • Dierentuinlocaties
 • Insecten zoeken
 • Figuur zoeken
 • Dieren coderen
 • Receptieve woordenschat
 • Plaatjes benoemen

Met deze subtests worden de volgende indexen in kaart gebracht: verbaal begrip, visueel-ruimtelijk, fluïde redeneren, werkgeheugen, verwerkingssnelheid, algemene taal, non-verbaal, algemene vaardigheid en cognitieve competentie.

Afname van deze subtestbatterij duurt gemiddeld zeventig minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson
020 - 581 55 00
info-nl@pearson.com

Pearsonclinical.nl