Wechsler Nonverbal Scale of Ability - Nederlandstalige versie (WNV-NL)

De Wechsler Nonverbal Scale of Ability - Nederlandstalige bewerking (WNV-NL) is een algemene intelligentietest voor kinderen en jongeren van 4 tot 22 jaar. In de WNV-NL speelt de gesproken taal geen rol, zodat de test bruikbaar is  bij kinderen en jongeren met communicatieve handicaps of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. 

Onderwerp: 
Autisme, Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
4-21 jaar

Materialen

Dit instrument bestaat uit een handleiding, scoreformulieren,  responsboeken, een stimulusboek, een scoremal, en verschillend testmateriaal zoals puzzels voor Figuur leggen, een bord voor Ruimtelijke oriëntatie en kaartjes voor Plaatjes ordenen.  

Gebruik

De WNV-NL eist bepaalde kwalificaties van de afnemer. Het instrument moet door een diagnostisch geschoolde psycholoog of (ortho)pedagoog worden afgenomen.

Bij alle subtest gebruikt de afnemer visuele aanwijzingen. De effectiviteit van deze aanwijzingen is afhankelijk van de bekendheid van de afnemer met een nonverbale testmethode.

Bij voorkeur moet de gehele test in één keer en in een vaste volgorde afgenomen worden. De afnemer moet zich houden aan de instap- en afbreekregels die rekening houden met de leeftijd van een kind. Bij sommige subtests moet geregistreerd worden hoeveel tijd het kind nodig heeft om de opgave op te lossen. De tijd moet zo onopvallend mogelijk opgenomen worden, zodat het kind niet afgeleid raakt of onnodige druk ervaart. Tot slot moet de afnemer zich houden aan de instructies die gelden voor het herhalen of toelichten van een opgave of het corrigeren van een opdracht. Ook moet de omgeving waarin de test wordt afgenomen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om afleiding te voorkomen moet de test afgenomen worden in een rustige, goed geventileerde ruimte waar alleen het kind en de testafnemer aanwezig zijn. De tafel waaraan de testafname plaatsvindt moet een glad oppervlak hebben, een hoogte die aangepast is aan het kind en zodanig opgesteld dat de afnemer recht tegenover het kind zit. Het testmateriaal moet binnen handbereik zijn en buiten het zicht van het kind blijven tot het betreffende onderdeel wordt afgenomen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson
020 - 581 55 00
 info-nl@pearson.com

Naar de website van Pearson