Wechsler Nonverbal Scale of Ability - Nederlandstalige versie (WNV-NL)

De WNV-NL is een algemene intelligentietest voor kinderen en jongeren van 4 tot 22 jaar bij wie geen verbale test kan worden afgenomen. Bij de WNV-NL speelt de gesproken taal geen rol, zodat de test bruikbaar is bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Onderwerp: 
Autisme, Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
4 tot en met 21 jaar

Doel

Het doel van de WNV-NL is het bepalen van de algemene intelligentie bij kinderen en jongeren bij wie geen verbale test kan worden afgenomen. De test moet door een diagnostisch geschoolde psycholoog of (ortho)pedagoog worden afgenomen.

Doelgroep

De WNV-NL is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 21 jaar bij wie geen verbale test kan worden afgenomen. De test is geschikt voor kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn, spraak- en taalproblemen hebben of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een handleiding, scoreformulieren,  responsboeken, een stimulusboek, een scoremal en verschillend testmateriaal.

Gebruik

De instructies van de WNV-NL worden gegeven middels pictogrammen. De test is geschikt voor twee leeftijdscategorieën: 4 tot en met 7 jaar, en 8 tot en met 21 jaar.

Er zijn vier subtesten voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar:

  • Matrix redeneren
  • Substitutie A
  • Figuur leggen
  • Herkennen

Er zijn vier subtesten voor kinderen van 8 tot en met 21 jaar:

  • Matrix redeneren
  • Substitutie B
  • Ruimtelijke oriëntatie
  • Plaatjes ordenen

De WNV-NL eist bepaalde kwalificaties van de afnemer. Het instrument moet door een diagnostisch geschoolde psycholoog of (ortho)pedagoog worden afgenomen.

Afname duurt ongeveer 45 minuten. Bij afname van een verkorte versie bedraagt de afnameduur ongeveer 20 minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson
020 - 581 55 00
info-nl@pearson.com

Pearsonclinical.nl