Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth edition - Nederlandstalige bewerking (WISC-V NL)

De Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth edition - Nederlandstalige bewerking (WISC-V NL) is een algemene intelligentietest voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar.

Onderwerp: 
Intelligentie
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
6 tot en met 17 jaar

Doel

Het doel van de WISC-V NL is het in kaart brengen van de cognitieve capaciteiten van kinderen en jongeren. 

Doelgroep

De test is geschikt voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar die tenminste zes jaar in Nederland wonen. De test is niet geschikt voor kinderen die zeer ernstig mentaal of lichamelijk beperkt zijn.

Materialen

Dit instrument bestaat uit:

 • WISC-V-NL Afname- en scoringshandleiding
 • WISC-V-NL Scoringsformulieren (25 stuks)
 • WISC-V-NL Responsformulieren 1 (25 stuks) Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken
 • WISC-V-NL Responsformulieren 2 (25 stuks) Figuur Zoeken
 • WISC-V-NL Technische Handleiding
 • WISC-V-NL Stimulusboek 1
 • WISC-V-NL Stimulusboek 2
 • WISC-V-NL Blokpatronen
 • WISC-V-NL Koffer
 • WISC-V-NL 3 Scoringsmallen in envelop

Gebruik

De WISC-V NL moet door een diagnostisch geschoolde psycholoog of (ortho)pedagoog worden afgenomen. Bij voorkeur wordt de gehele test in één keer afgenomen. De WISC-V NL omvat veertien subestst:

 • Blokpatronen
 • Overeenkomsten
 • Matrix redeneren
 • Cijferreeksen
 • Symbool substitutie coderen
 • Woordenschat/woordkennis
 • Gewichten
 • Figuur samenstellen
 • Plaatjesreeksen
 • Symbool zoeken/symbolen vergelijken
 • Cijfers en letters nazeggen
 • Figuur zoeken
 • Begrijpen
 • Rekenen

De subtest zijn gegroepeerd in verbale en performale subtests en worden afwisselend aangeboden om de aandacht van het kind zo goed mogelijk vast te houden. Afname van de WISC-V NL duurt ongeveer 75 minuten.

De afnemer moet zich houden aan de instap- en afbreekregels die rekening houden met de leeftijd van een kind. Bij sommige subtests wordt geregistreerd hoeveel tijd het kind nodig heeft om de opgave op te lossen. De tijd moet zo onopvallend mogelijk opgenomen worden zodat het kind niet afgeleid raakt of onder onnodige druk wordt gezet. Ook moet de afnemer zich houden aan de instructies die gelden voor het herhalen of toelichten van een opgave of het corrigeren van een opdracht. Verder moet de omgeving waarin de test wordt afgenomen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om afleiding te voorkomen moet de test afgenomen worden in een rustige, goed geventileerde ruimte waar alleen het kind en de testafnemer aanwezig zijn. De tafel waaraan de testafname plaatsvindt moet een glad oppervlak hebben, een hoogte die aangepast is aan het kind, en zodanig zijn opgesteld dat de afnemer recht tegenover het kind zit. Het testmateriaal moet binnen handbereik zijn en buiten het zicht van het kind blijven tot het betreffende onderdeel wordt afgenomen.

De test leidt tot drie IQ-scores en drie factorscores. De IQ-scores zijn totaal IQ, verbaal IQ en performaal IQ. De factorscores zijn verbaal begrip, perceptuele organisatie en verwerkingssnelheid.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson
020 - 581 55 00
info-nl@pearson.com
Uitgeverij Pearson