Vragenlijst voor Gezinsproblemen (VGP)

Met de Vragenlijst voor Gezinsproblemen kan men een eerste indruk verkrijgen van de visie van ouders of verzorgers op eventuele moeilijkheden of problemen in het gezin.

Onderwerp: 
Kindermishandeling, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen, Pleegzorg, Scheiding
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
0-25 jaar

Doel

Met de Vragenlijst voor Gezinsproblemen wordt een eerste indruk verkregen van de visie van ouders of verzorgers op eventuele moeilijkheden of problemen in het gezin.

Doelgroep

Gezinnen

Materialen

De VGP bestaat uit:

  • vragenlijst
  • scoringsformulier
  • handleiding

Gebruik

De VGP bestaat uit 130 items die door de ouders op een schaal van 0 (helemaal niet van toepassing) tot en met 2 (duidelijk of vaak van toepassing) worden gescoord. Voorbeelden van vragen zijn 'Ik weet niet goed wat de kinderen de hele dag doen' en 'Sommigen in ons gezin verzorgen zichzelf niet goed'.

Ouders vullen de vragenlijst zelfstandig en los van elkaar in, waarbij er iemand beschikbaar is die eventuele vragen kan beantwoorden en kan controleren of de vragenlijst op de juiste manier is ingevuld. Een psycholoog of orthopedagoog scoort de vragenlijst op het Scoreformulier.

Indien niet de volledige vragenlijst kan worden afgenomen kan de afname worden beperkt tot de eerste 29 vragen in de vragenlijst over zaken die mogelijk een probleem vormen in het gezin.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Mental health online