Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen 6-16 jaar (VvGK 6-16)

De VvGK meet de symptomen van de gedragsstoornissen ADHD, ODD en CD bij kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar.

Onderwerp: 
ADHD, Gedragsproblemen
Doel: 
Diagnostiek, Signalering en screening
Leeftijd: 
6 tot en met 17 jaar

Doel

De VvGK is ontwikkeld om aan de hand van 42 vragen symptomen te meten van de gedragsstoornissen ADHD, ODD en CD. De vragenlijst kan zowel in de thuissituatie door een ouder als op school door een leerkracht worden ingevuld. De vragenlijst is geschikt als diagnostisch hulpmiddel.

Doelgroep

De VvGK 6-16 is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar.

Materialen

De VvGK 6-16 bestaat uit:

  • Een handleiding
  • Zelfscorende formulieren

Gebruik

De VvGK 6-16 bestaat uit 42 items verdeeld over 4 subschalen: Aandachtstekort, Hyperactiviteit/impulsiviteit, Oppositional defiant disorder en Conduct disorder. De ouder of leerkracht vult bij elk item in of het gedrag wel of niet van toepassing is op het kind.

De VvGK 6-16 wordt ingevuld door iemand die goed op de hoogte is van het gedrag van het kind, zowel nu als een half jaar eerder. De vragenlijst wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode; de afname neemt ongeveer tien minuten in beslag.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson
020 - 581 55 00
info-nl@pearson.com
Uitgeverij Pearson