Vragenlijst voor Angst bij Kinderen 4-12 (VAK 4-12)

De VAK 4-12 is een vragenlijst voor zelfrapportage waarmee je voor een groot aantal situaties en objecten de angst kunt meten die kinderen ervaren. 

Onderwerp: 
Angst
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
6 tot en met 14 jaar

Doel

De VAK 4-12 is ontwikkeld om bij kinderen in kaart brengen welke angst ze ervaren. De vragenlijst kan worden ingezet in klinische context, voor psychodiagnostiek en het meten van behandeleffecten. De vragenlijst kan ook worden ingezet in een wetenschappelijke context.

Doelgroep

De VAK 4-12 is gericht op kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit het regulier en speciaal onderwijs.

Materialen

  • Handleiding
  • Formulieren met de vragen
  • Sleutels

Gebruik

De VAK 4-12 bestaat uit tachtig items die situaties en objecten beschrijven die angst kunnen oproepen. Het kind vult de vragenlijst zelf in en geeft bij elk item aan of ze er 'niet bang', 'een beetje bang' of 'erg bang' van worden. Er zijn vijf subschalen:

  • angst voor falen en kritiek
  • angst voor het onbekende
  • angst voor kleine verwondingen / kleine dieren
  • angst voor gevaar en dood
  • angst gerelateerd aan medische situaties

Er zijn items die niet bedoeld zijn voor 4 tot 6-jarigen, zoals het item Terrorisme en enkele items die met school te maken hebben, zoals slechte cijfers of straf krijgen. Welke dit zijn staat op het antwoordformulier.

Afname duurt ongeveer twintig minuten en kan mondeling en schriftelijk.

Mondelinge afname is van toepassing als het kind over onvoldoende leesvaardigheid beschikt om de instructie en items te begrijpen. Schriftelijke afname kan individueel en groepsgewijs plaatsvinden.

De vragenlijst is bedoeld voor gebruik door professionals in het bezit van een basisaantekening psychodiagnostiek.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson
020 - 581 55 00
info-nl@pearson.com
 Uitgeverij Pearson