Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV)

De VPV geeft inzicht in de psychosociale vaardigheden van kinderen en jongeren van 9 tot en met 18 jaar.

Onderwerp: 
Sociale vaardigheden, Pesten
Doel: 
Diagnostiek, Evaluatie, Signalering en screening
Leeftijd: 
9 tot en met 18 jaar

Doel

De VPV geeft tijdens screening en diagnose inzicht in de psychosociale vaardigheden van kinderen en jongeren.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 9 tot en met 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding 
  • Scoreformulier
  • Vragenlijst voor zelfrapportage
  • Vragenlijst voor informanten: ouders, opvoeders of andere bekenden van het kind

Gebruik

De VPV bestaat uit 36 stellingen, die zes schaalscores meten: interpersoonlijke vaardigheden; relationele vaardigheden; affectieve vaardigheden; intrapersoonlijke vaardigheden; zelfsturing; zelfbewustzijn.

Men geeft op een vijfpuntsschaal aan in hoeverre men het eens is met de genoemde stellingen. Het invullen duurt ongeveer twintig minuten.

De ouders of andere personen die het kind goed kennen, vullen de vragenlijst in. Kinderen kunnen de zelfrapportageversie van de vragenlijst invullen. Afname en scoring kan handmatig en digitaal. Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum
(030) 638 37 36
klantenservice@bsl.nl

Meer over de Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV)