Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG)

De VOG is een vragenlijst om de emotionele en gedragsproblemen van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in kaart te brengen.

Onderwerp: 
Angst, Gedragsproblemen, Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
6 tot en met 18 jaar

Doel

De VOG meet emotionele en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. De VOG wordt ingevuld door ouders, verzorgers, leerkrachten of activiteitenbegeleiders.

Doelgroep

De VOG is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking.

Materialen

De VOG bestaat uit:

  • een handleiding
  • een vragenlijst voor ouders of verzorgers: VOG-O
  • een vragenlijst voor leerkrachten of activiteitenbegeleiders: VOG-L

Gebruik

De VOG bevat 93 of 95 items die zijn verdeeld over 5 subschalen: 

  • Storend en anti-sociaal (onder andere: is grof, liegt, is ongehoorzaam, manipuleert anderen, steelt, is impulsief)
  • In zichzelf gekeerd (onder andere: eet niet-eetbare dingen, maakt geluiden die geen spraak zijn, stopt voorwerpen in mond, slaat zichzelf)
  • Communicatiestoornisen (onder andere: echolalie, spreekt tegen denkbeeldige anderen, verwart persoonlijke voornaamwoorden, herhaalt telkens woorden of zinnen)
  • Angst (onder andere: is overstuur bij scheiding van bekend persoon, is bang om alleen te zijn, heeft last van nachtmerries en slaapwandelen, huilt snel om kleine dingen, is verlegen)
  • Sociale beperkingen (onder andere: is te weinig actief, toont geen genegenheid, is gedeprimeerd of ongelukkig, verzet zich tegen aanraken, is afstandelijk, vermijdt oogcontact). 

De VOG-O (95 items) wordt individueel ingevuld door ouders of verzorgers die het kind zo goed als dagelijks meemaken. De VOG-O kan ook tijdens een vraaggesprek met de ouders worden ingevuld, bijvoorbeeld als de ouders niet goed kunnen lezen.

De VOG-L (93 items) wordt ingevuld door leerkrachten, groepsleiders in kinderdagcentra of activiteitenbegeleiders, die het kind alleen gedurende delen van de dag meemaken.

Indien mogelijk is het nuttig om meerdere informanten onafhankelijk van elkaar een vragenlijst te laten invullen. Dit maakt het mogelijk om verschillende visies met betrekking tot de emotionele en gedragsproblemen van het kind met elkaar te vergelijken.

Degene die de VOG laat invullen hoeft geen speciale vaardigheid of training te hebben gevolgd, maar moet de VOG wel goed kennen. Daarnaast moet deze persoon over vaardigheden beschikken om met ouders te werken. Afname duurt ongeveer vijftien minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Deze vragenlijst is vrij verkrijgbaar via:

Mental Health Online