Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG)

De VMG brengt stressvolle gebeurtenissen in kaart in het leven van kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

Met de VMG kan informatie verkregen worden over potentieel stressvolle gebeurtenissen in de opvoedingsomgeving van kinderen. De VMG wordt ingevuld door de ouder.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar.

Materialen

De VMG bestaat uit:

  • een handleiding
  • de vragenlijst
  • normtabellen
  • een scoringsprogramma

Gebruik

De VMG bestaat uit vijftien items. Ze omvatten gebeurtenissen die kinderen kunnen meemaken. Bij elk item antwoordt de ouder met 'ja' of 'nee'.

Voorafgaand aan de vragenlijst wordt een instructie gegeven. De VMG wordt zelfstandig ingevuld door de ouder van het kind. Afname en interpretatie moet plaatsvinden onder toezicht van een psycholoog.
De score op de VMG bestaat uit een optelling van het totaal aantal meegemaakte gebeurtenissen en het aantal negatief of positief ervaren gebeurtenissen. Er wordt gekeken naar de score over het hele leven en in het afgelopen jaar.

De VMG is onderdeel van een bredere set vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O).

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Praktikon
024 - 361 54 80
info@praktikon.nl

Praktikon.nl