Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG)

De Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) brengt op gestructureerde wijze (potentieel) stressvolle gebeurtenissen binnen gezinnen met een kind van 3 t/m 17 jaar in kaart. Het gaat dan om gebeurtenissen die in ieder gezin wel eens voorkomen, zoals geboorte, verhuizing en ziekte. De vragenlijst kan bijvoorbeeld ingezet worden bij ouders van kinderen die aangemeld worden voor hulpverlening.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
0-18 jaar

Doel

Met de VMG kan informatie verkregen worden over potentieel stressvolle gebeurtenissen in de opvoedingsomgeving van kinderen, zoals waargenomen door de ouders.

Doelgroep

Jeugdigen van 3 tot en met 17 jaar.

Materialen

De VMG bestaat uit:

  • een handleiding;
  • vragenlijst;
  • normtabellen;
  • scoringsprogramma.

Gebruik

De VMG wordt zelfstandig ingevuld door de ouder(s) van het kind. Voorafgaand aan de vragenlijst wordt een instructie gegeven. Afname en interpretatie moet plaatsvinden onder toezicht van een psycholoog.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Praktikon

024 - 361 54 80
info@praktikon.nl

Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG)