Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL)

De 4DKL is een begeleidingsinstrument voor jongeren en volwassenen en onderscheidt stresssymptomen van depressie, angst en somatisatie.

Onderwerp: 
Angst, Depressie
Doel: 
Diagnostiek, Evaluatie, Signalering en screening, Vroegsignalering
Leeftijd: 
15 tot en met 99 jaar

Doel

De 4DKL heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van de psychiatrische stoornissen depressie, angst en somatisatie.

Doelgroep

De 4DKL is gericht op jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen, die de Nederlandse taal beheersen en niet manifest psychotisch of manisch zijn.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenlijsten
  • Scoreformulier

Er is een apart interpretatieformulier voor de verloskundige praktijk, omdat zwangere vrouwen een andere respons hebben.

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Engels, Duits, Pools, Frans en Turks.

Gebruik

De 4DKL bestaat uit vijftig items gericht op psychosociale klachten. Er worden vier dimensies gemeten: aspecifieke stresssymptomen; depressie; angst; somatisatie.

De cliënt vult voor elk item in hoeveel last hij of zij de afgelopen zeven dagen heeft gehad van specifieke klachten. Zowel individuele als groepsgewijze afname is mogelijk.

Invullen duurt ongeveer tien minuten.

De 4DKL wordt afgenomen en geïnterpreteerd door huisartsen, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, eerstelijnspsychologen, psychiaters en gezondheidswetenschappers. De lijst kan schriftelijk en digitaal afgenomen worden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Datec Psychologische tests
info@datec.nl
079 - 347 89 92

Meer informatie van Datec over 4DKL