Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG)

De VSOG brengt het gedrag van ouders in kaart in de opvoeding van hun kinderen.

Onderwerp: 
Opvoeding
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

Het doel van de VSOG is om ouderlijk gedrag te meten dat een rol kan spelen in het ontwikkelen, of juist voorkomen, van gedragsproblemen bij kinderen.

Doelgroep

De VSOG kan gebruikt worden in gezinnen met kinderen van 0-18 jaar. Voor ouderlijk gedrag ten opzichte van kinderen van 4-18 jaar zijn normgegevens beschikbaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenlijst
  • Scoringsinstructie
  • Scoringsformulier
  • Scoringsprofiel
  • Normtabel

De VSOG is deel van de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Er bestaan vertalingen van de vragenlijst in het Arabisch, Engels, Frans, Spaans en Turks. Er is ook een versie voor pleegouders beschikbaar.

Gebruik

De VSOG bestaat uit 25 items, verdeeld over de subschalen: positieve betrokkenheid; regels aanleren; materieel belonen; straffen; fysiek straffen.

Ouders geven aan hoe vaak zij bepaald gedrag laten zien ten opzichte van hun kind. Bij de beantwoording van de vragen dient de ouder één kind voor ogen te houden. Het is dus belangrijk om aan te geven welk kind dit is, meestal het aangemelde kind.

Het invullen duurt ongeveer tien minuten.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Met deze RCI-calculators, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kun je voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

VSOG

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Op de website van Praktikon zijn voorbeelden van de vragenlijst te downloaden. Voor afname kan contact worden opgenomen met Praktikon: 

Praktikon
024 - 361 54 80
info@praktikon.nl

Praktikon.nl