Utrechtse Coping Lijst (UCL)

De UCL meet de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen.

Onderwerp: 
Depressie
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
13 tot en met 99 jaar

Doel

Met de UCL kunnen verschillende typen copingstrategieën gemeten worden.

Doelgroep

Jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen.

Materialen

  • Vragenlijsten
  • Handleiding
  • Sleutels

Gebruik

De UCL bevat 47 items verdeeld over zeven schalen: actief aanpakken; palliatieve reactie; vermijden; sociale steun zoeken; passief reactiepatroon; expressie van emoties; geruststellende gedachten.

De jongere of volwassene vult de vragenlijst zelf in op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, of zeer vaak. Afname duurt ongeveer vijftien minuten.

De vragenlijst wordt individueel of groepsgewijs schriftelijk afgenomen. Voor afname en interpretatie dient de professional een relevante opleiding en kwalificatie te hebben.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson Benelux BV
klantenservice@pearson.com
020 - 575 58 80

Meer over de Utrechtse Coping Lijst