Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)

De TEA-Ch is een test waarmee aandachtsproblemen bij kinderen tussen 6 en 16 jaar in kaart kunnen worden gebracht.

Onderwerp: 
ADHD
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
6 tot en met 16 jaar

Doel

De TEA-Ch heeft als doel aandachtsproblemen bij kinderen van 6 tot 16 jaar in kaart te brengen.

Doelgroep

De test is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 16 jaar. De test kan gebruikt worden bij kinderen bij wie aandachtsproblemen worden vermoed of zijn vastgesteld.

Materialen

De complete set van de TEA-Ch bestaat uit:

 • TEA-Ch-NL handleiding
 • TEA-Ch-NL scoreformulieren (25 stuks)
 • TEA-Ch-NL cd versie A&B
 • TEA-Ch-NL A3-kaart speurtocht benzinepomp
 • TEA-Ch-NL A3-kaart speurtocht restaurant
 • TEA-Ch-NL A3-scorekaarten speurtocht benzinepomp
 • TEA-Ch-NL A3-scorekaarten speurtocht restaurant
 • TEA-Ch-NL A3-kaart ruimteschepen & motor. contr. (set van 2)
 • TEA-Ch-NL A4-kaart ruimteschepen oefenblad
 • TEA-Ch-NL A3-kaart loop, sta stil
 • TEA-Ch-NL plastic hoes
 • TEA-Ch-NL koffer
 • TEA-Ch-NL stimulusboek
 • TEA-Ch-NL uitwisbare stift
 • TEA-Ch-NL supplement, Nederlands en Vlaamse normen

Gebruik

De TEA-Ch bestaat uit negen subtests en geeft een beeld van responsinhibitie, aandachtscontrole/switching, volgehouden aandacht en selectieve aandacht. De test moet worden afgenomen in een een-op-eensituatie in een rustige kamer. Per subtest worden instructies gegeven. Als een kind de oefeningen niet begrijpt kunnen extra instructies gegeven worden. Vijf subtests zijn auditief. Twee subtests zijn dubbeltaken. Bij deze tests is een auditieve taak gecombineerd met een zoektaak. Men kan een kind eventueel hertesten met een van de parallelvormen van de TEA-Ch. De auditieve subtests zijn op cd-rom beschikbaar.

De TEA-Ch wordt afgenomen door klinische, ontwikkelings- en kinderpsychologen, ergotherapeuten, remedial teachers, interne begeleiders op scholen en schoolpsychologen die zijn getraind in de afname en interpretatie van psychologische testen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Pearson
020 - 581 55 00
info-nl@pearson.com

Meer informatie over TEA-CH-NL