Temperament en Karakter Vragenlijst (TCI)

De TCI is een instrument om persoonlijkheid en karakter te meten onder de algemene bevolking en psychiatrisch patiënten vanaf 15 jaar.

Onderwerp: 
Gedragsproblemen
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
12 tot en met 79 jaar

Doel

De TCI is ontworpen als een veelomvattend instrument om persoonlijkheid en karakter te meten en heeft daarom brede toepassingsmogelijkheden. De TCI is ontwikkeld om normale en abnormale (afwijkende) gedragspatronen te meten.

Doelgroep

De TCI wordt afgenomen bij personen vanaf 15 jaar die in staat zijn een Nederlandstalige vragenlijst in te vullen.

Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar kan de VTCI gebruikt worden. Dit VTCI is een verkorte versie van de TCI waarbij alleen de hoofdschalen worden gemeten.

Materialen

De TCI bestaat uit een handleiding, scoringsformulieren en scoringsmallen. Daarnaast is er een computerprogramma beschikbaar waarmee de TCI kan worden gescoord.

Gebruik

De TCI bestaat uit 240 items die het individu beantwoordt met 'juist' of 'onjuist'. De TCI bestaat uit 7 hoofd- en 24 subschalen. De hoofdschalen zijn:

  • Prikkelzoekend (40 items)
  • Leedvermijdend (35 items)
  • Sociaalgericht (24 items)
  • Volhardiend (8 items)
  • Zelfsturend (44 items)
  • Coöperatief (42 items)
  • Zelftrancedent (33 items)

Afname van de TCI duurt ongeveer 40 minuten en kan individueel of groepsgewijs. De TCI kan zowel schriftelijk als digitaal worden afgenomen.

De TCI is ontworpen als een veelomvattend instrument om persoonlijkheid te meten en heeft daarom brede toepassingsmogelijkheden. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar kan worden overwogen om de VTCI af te nemen. Ook als er weinig tijd is of als de proefpersonen minder concentratievermogen hebben, kan voor de VTCI worden gekozen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Datec Zoetermeer
079 - 347 89 92
info@datec.nl

Informatie over de TCI van DATEC

Informatie over de VTCI van DATEC