Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP)

De Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP) is een kort instrument waarmee een snelle taxatie is te maken van de ernst van de problematiek van cliënten in de jeugdzorg. Naast een ernsttaxatie van de huidige situatie, wordt het risico van een toename van de ernst getaxeerd.

Onderwerp: 
Professionalisering
Doel: 
Effectmeting, Overdragen van gegevens
Leeftijd: 
0-18 jaar

Doel

De STEP is bedoeld om, middels een gestructureerde wijze van oordeelsvorming, de ernst van de problematiek van cliënten te taxeren. Op basis daarvan kan een inschatting gemaakt worden welke zorg er nodig is en hoe snel die zorg geboden moet worden. De STEP is tevens te gebruiken om de effecten van verleende zorg te meten.

Doelgroep

Cliënten van bureau jeugdzorg en instellingen voor hulp op indicatie. Het gaat om jeugdigen tussen de 0 en 18 jaar.

Materialen

De Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het STEP-formulier, met daarop de zes schalen en het ernstprofiel
  • De handleiding

Gebruik

De STEP wordt afgenomen en ingevuld door een hulpverlener die werkzaam is in de jeugdzorg. De STEP wordt ingevuld nadat alle informatie is verzameld die nodig is om een besluit te nemen over het vervolg van het traject (bijv. verdere diagnostiek, vrij toegankelijk hulpaanbod, hulp op indicatie, vervolghulp).

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.