Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP)

De STEP is een kort instrument waarmee je snel kunt taxeren wat de ernst van de problematiek van een cliënt in de jeugdzorg is.

Onderwerp: 
Psychische problemen, Psychosociale problemen, Gezondheid, Opvoeding
Doel: 
Effectmeting, Overdragen van gegevens
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

De STEP is bedoeld om op een gestructureerde manier de ernst van de problematiek van cliënten in de jeugdzorg te taxeren. Op basis daarvan kan een inschatting gemaakt worden welke zorg er nodig is en hoe snel die zorg geboden moet worden. De STEP is tevens te gebruiken om de effecten van verleende zorg te meten.

Doelgroep

Kinderen en jongeren in de jeugdzorg en instellingen voor hulp op indicatie.

Materialen

  • STEP-formulier
  • Handleiding

Gebruik

De STEP bestaat uit 15 vragen, verdeeld over vier schalen: functioneren jeugdige; kwaliteit omgeving; zwaarte zorg; urgentie zorg.

Per vraag geeft de hulpverlener aan de hand van gedetailleerd omschreven criteria een ernsttaxatie op een schaal van 1 tot en met 5. Invullen duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Een hulpverlener die werkzaam is in de jeugdzorg neemt de STEP af. Dit gebeurt nadat alle informatie is verzameld die nodig is voor een besluit over het vervolg van het traject. Dat vervolg is bijvoorbeeld verdere diagnostiek, vrij toegankelijk hulpaanbod, hulp op indicatie of vervolghulp.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.