SPUTOVAMO

De SPUTOVAMO is een checklist om na te gaan of waargenomen letsel veroorzaakt kan zijn door kindermishandeling, bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

Met behulp van de vragen van de SPUTOVAMO kan iedere arts of verpleegkundige een vermoeden van kindermishandeling bevestigen of uitsluiten.

Doelgroep

De SPUTOVAMO is gericht op kinderen die binnenkomen op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Materialen

Er zijn verschillende versies van de SPUTOVAMO:

  • SPUTOVAMO-checklist met negen vragen
  • SPUTOVAMO-R-checklist, een verkorte versie met zes vragen
  • SPUTOVAMO-R2-checklist, een verkorte versie met vijf vragen
  • SPUTOVAMO-R3-checklist, een verkorte versie met twee vragen

Gebruik

De arts of verpleegkundige vult de SPUTOVAMO in wanneer er bij een binnengekomen kind een vermoeden bestaat van mishandeling. De Richtlijn Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg van de NVK adviseert om de SPUTOVAMO-R3 te gebruiken, vanwege geringe verschillen in validiteit met de uitgebreidere versies.

SPUTOVAMO staat voor Soort letsel, Plaats, Uiterlijke kenmerken, Tijd, Oorzaak, Veroorzaker, Andere aanwezigen, Maatregelen genomen en Oude letsels.
De SPUTOVAMO-R vraagt naar het soort letsel, persisterend verhaal, uitstel in hulpzoeken, top/teen-onderzoek, onverklaard letsel, en passende interactie tussen ouders en kind.
De SPUTOVAMO-R2 vraagt of het letsel passend is bij het verhaal en leeftijd van het kind, uitstel in hulpzoeken, consistent verhaal, passende interactie tussen ouders en kind, en of de ouders adequate maatregelen hebben genomen.
De SPUTOVAMO-R3 vraagt of het letsel passend is bij verhaal en leeftijd van kind en of het gedrag van en de interactie tussen ouders en kind passend is.

Bij alle versies geldt dat de arts of verpleegkundige volgens de meldcode dient te handelen als een van de items wijst in de richting van kindermishandeling. In de meldcode staat stapsgewijs beschreven wat er moet gebeuren zodra een vermoeden van kindermishandeling is bevestigd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De SPUTOVAMO is onderdeel van de NVK-richtlijn Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg. De verschillende versies en hun onderbouwing zijn te vinden in de richtlijn.