SPUTOVAMO

De SPUTOVAMO is bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis, in eerste instantie de spoedeisende hulp, maar ook in de (poli)kliniek, bijvoorbeeld de kinderafdeling. Aan de hand van een lijst met vragen wordt nagegaan of bij het kind waargenomen letsel veroorzaakt kan worden door kindermishandeling.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
0-18 jaar

Doel

Met behulp van de vragen van de SPUTOVAMO kan iedere arts of verpleegkundige een vermoeden van kindermishandeling bevestigen of uitsluiten.

Doelgroep

De SPUTOVAMO is gericht op (vooral jonge) kinderen, die binnenkomen op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Materialen

De SPUTOVAMO bestaat uit een observatieschema.

Gebruik

De SPUTOVAMO wordt door de arts of verpleegkundige ingevuld wanneer er bij een binnengekomen kind een vermoeden van mishandeling bestaat. Als met behulp van het formulier het vermoeden wordt bevestigd, dan treedt de Meldcode inzake Kindermishandeling in werking. In deze meldcode staat stapsgewijs beschreven wat er moet gebeuren zodra een vermoeden van kindermishandeling is bevestigd.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De SPUTOVAMO is onderdeel van de KNMG meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (Bijlage 5). Deze is te downloaden via de site van de KNMG.
 SPUTOVAMO als bijlage bij de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (Bijlage 5)Dossier Kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG