Sociale Informatie Verwerkings Test (SIVT)

De SIVT meet de sociale informatieverwerking van jeugdigen om externaliserende gedragsproblemen te begrijpen.

Onderwerp: 
Gedragsproblemen, Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
8 tot en met 18 jaar

Doel

Het doel van de SIVT is inzicht verschaffen in de sociale informatieverwerking en externaliserende gedragsproblemen van jeugdigen.

Doelgroep

Jeugdigen van 8 tot en met 17 jaar met externaliserende gedragsproblemen. De SIVT is ook geschikt voor afname bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, met een intelligentiequotiënt van 50-85.

Materialen

De SIVT wordt online afgenomen en bestaat uit:

  • Filmpjes
  • Handleiding met een afnameprotocol, de interpretatie van scores en een berekenings- en scoringsformulier.
  • Digitale versie voor kinderen, 8-12 jaar.
  • Digitale versie voor jongeren, 13-17 jaar.

Gebruik

De SIVT wordt individueel in een interactief interview afgenomen met de tablet op tafel, waarbij ook de gesloten vragen mondeling worden gesteld aan de deelnemer. Een van de instructies aan de deelnemer is dat er geen goede of foute antwoorden zijn. De vragen zijn zo opgesteld dat deze alle stappen van het SIV-model meten en ze worden automatisch in de goede volgorde aangeboden. De tablet wisselt tussen deelnemer en afnemer.

Sociale informatieverwerking bestaat uit de volgende stappen, die in de SIVT zijn opgenomen als variabelen:

  • encoderen: waarnemen van de situatie en probleemherkenning
  • interpreteren
  • doelen stellen
  • responsgeneratie: bedenken van verschillende reacties als oplossingen
  • responsevaluatie en -selectie: beoordelen van de reacties en kiezen van één reactie als oplossing
  • uitvoeren van de reactie

Afname duurt ongeveer een uur. Een diagnostisch geschoold professional doet de afname en interpretatie van de SIVT, bijvoorbeeld een psycholoog, pedagoog, orthopedagoog of psychiater.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers
020 - 67 13 543
administratie@hogrefe.nl

Meer informatie over SIVTBetrouwbaarheid en validiteit van de SIVT