Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL)

De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een digitaal leerlingvolgsysteem voor sociale competentie en bestaat uit 26 vragen over concreet gedrag in sociale situaties op school. De LeerlingSCOL is een aanvullende module op de SCOL en is een zelfbeoordelingsinstrument voor leerlingen als voorbereiding op het werken aan sociale competentie met een portfolio.

Onderwerp: 
Pedagogische basis, Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
4 tot en met 15 jaar

Doel

SCOL

Voor het onderwijs het meten en volgen van de sociale competentie van leerlingen om leerlingen te kunnen signaleren die extra aandacht behoeven voor het ontwikkelen van sociale competentie. Aldus een bijdrage leveren aan het opstellen van groeps- en individuele behandelingsplannen.

LeerlingSCOL

Het meten van het oordeel van de leerling over de eigen sociale competentie. Het oordeel van de leerkracht, gemeten met de SCOL, vergelijken met de resultaten van de LeerlingSCOL. Leerlingen selecteren en voorbereiden op het werken aan sociale competentie met een portfolio.

Doelgroep

De SCOL is voor leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs (alle schooltypen). De leerlingSCOL is voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Materialen

Het SCOL-pakket bestaat uit het webbased softwareprogramma SCOL 3.0 met een gebruikershandleiding en een inhoudelijke handleiding. Er zijn handleidingen voor de SCOL-PO, de SCOL-SO, de SCOL-VO, de leerlingSCOL-PO en de leerlingSCOL-VO.

Gebruik

SCOL

De leerkracht vult de SCOL per leerling tweemaal per jaar in: één keer rond de herfstvakantie en de tweede keer rond de meivakantie. De leerkracht wordt geadviseerd om tijdens de les het gedrag van het kind bewust te observeren. Bij de beoordeling vergelijkt de leerkracht het gedrag van een kind in de eerste plaats met dat van zijn leeftijdgenoten. In de tweede plaats kijkt de leerkracht hoe de leerling zich in verschillende situaties gedraagt. Nadat de leerkracht de SCOL voor de leerling heeft ingevuld en opgeslagen, berekent het computerprogramma een totaalscore en een categoriescore.

LeerlingSCOL

De LeerlingSCOL wordt door de leerlingen twee keer per jaar zelfstandig via een computerprogramma ingevuld. Na het invullen zien de leerlingen op het scherm een overzicht van hun resultaten. Het oordeel van de leerkracht, gemeten met de SCOL, kan vergeleken worden met het resultaten van de LeerlingSCOL (per leerling en per groep). De LeerlingSCOL kan niet los worden gebruikt, maar is een aanvulling op de SCOL.

Het invullen van de SCOL en LeerlingSCOL is gemakkelijk. Het invullen van de lijst kan zowel op papier als rechtstreeks via een computerprogramma. Op de website van SCOL wordt het invullen gedemonstreerd. Het programma is eenvoudig te bedienen en de handleiding biedt voldoende informatie. De CED-Groep adviseert enige scholing om ervoor te zorgen dat alle teamleden goed leren werken met het instrument en om optimaal gebruik te maken van de resultaten. Zij biedt twee vormen van scholing aan: begeleiding op maat voor het hele team en een verdiepingscursus voor interne en externe begeleiders en directies.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Kwintessens uitgevers
033 - 460 19 40
info@kwintessens.nl

Website van Kwintessens uitgevers

Rovict (eigenaar van het softwareproduct SCOL)
035 - 60 360 80 (bestellen) of 035 - 60 360 90 (support)
verkoop@rovict.nl of support.scol@rovict.nl

Website van Rovict

De handleidingen voor de SCOL-PO, de SCOL-SO, de SCOL-VO, de leerlingSCOL-PO en de leerlingSCOL-VO zijn te downloaden op de website van SCHOL