Social Responsiveness Scale voor kinderen (SRS-2)

De SRS-2 meet de ernst van sociale beperkingen die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen.

Onderwerp: 
Autisme
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
3 tot en met 18 jaar

Doel

De SRS-2 kan bepalen of er aanwijzingen zijn voor een stoornis in het autismespectrum (ASS). Daarnaast geeft de SRS-2 inzicht in de ernst van de stoornis.

Doelgroep

Kinderen en adolescenten zonder verstandelijke beperking in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Score- en profielformulieren

Gebruik

De SRS-2 bevat 65 items. Er zijn vijf behandelschalen: sociaal bewustzijn; sociale cognitie; sociale communicatie; sociale motivatie; autistische preoccupaties.

Daarnaast zijn er twee DSM-5 subschalen. Deze schalen sluiten aan bij de onderverdeling in symptomen in de DSM-5: sociale communicatie en interactie; stereotype gedragingen en interesses.

Een ouder, voogd of verzorger die op de hoogte is van het actuele gedrag en de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, vult de SRS in. Afname kan op papier en digitaal en duurt ongeveer vijftien minuten.

De SRS-2 heeft een versie voor driejarige kinderen en een versie voor vier tot achttienjarige kinderen.

Een diagnostisch geschoold professional met ervaring met het afnemen van psychologische test en autismespectrumstoornissen is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en interpretatie van de test, bijvoorbeeld een psycholoog, pedagoog, orthopedagoog of psychiater.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers BV
020 - 671 35 43
administratie@hogrefe.nl

Social Responsiveness Scale voor kinderen (SRS-2)