Social Phobia and Anxiety Inventory for Children (SPAI-C)

De SPAI-C is een zelfrapportagelijst die vaststelt in welke mate jeugdigen van 8 tot 14 jaar sociale angsten ervaren. De vragenlijst kan als routinescreening in diverse settings worden gebruikt waaronder scholen, residentiële behandelinstellingen, jeugdgevangenissen en poliklinieken.

Onderwerp: 
Angst
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
8 tot en met 14 jaar

Doel

Met de SPAI-C kan vastgesteld worden in welke mate kinderen en (vroege) adolescenten sociale angsten ervaren.

Doelgroep

De SPAI-C is het meest geschikt voor kinderen van 9 tot 14 jaar die tenminste een leesniveau van groep 3 hebben. Het instrument kan echter ook al vanaf acht jaar gebruikt worden.

Materialen

De SPAI-C bestaat uit:

  • Een Amerikaanse handleiding;
  • Een Nederlandse vragenlijst.

Gebruik

De SPAI-C kan worden afgenomen worden door psychologen, psychiaters, sociaal werkers, schooldecanen en leraren. Gebruikers van de SPAI-C moeten bekend zijn met de principes van psychologische tests, hun interpretatie en beperkingen. Interpretatie van de scores wordt gedaan door iemand die gekwalificeerd is om een diagnostische beslissing te nemen, gebaseerd op een totale klinische assessment. Deze persoon moet ervaring hebben met het construeren en afnemen van tests. Voordat de vragenlijst wordt afgenomen worden de aard en het doel aan het kind uitgelegd. De SPAI-C kan het beste individueel afgenomen worden, maar eventueel ook in groepsverband. Voor erg jonge kinderen of kinderen met leesproblemen wordt groepsafname niet aanbevolen. Aan kinderen van 8 jaar, of kinderen die op een lager niveau lezen, moeten de items voorgelezen worden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie
Dr. Elisabeth Utens
010 - 703 60 92
e.utens@erasmusmc.nl

Website van het Erasmus MC