Social Communication Questionnaire (SCQ)

De SCQ is een vragenlijst om kinderen te screenen op een autismespectrumstoornis (ASS).

Onderwerp: 
Autisme
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
4 tot en met 99 jaar

Doel

De SCQ is bedoeld om vast te stellen of een kind moet worden doorverwezen voor een volledig diagnostisch onderzoek naar de aanwezigheid van ASS. Bovendien wordt de SCQ gebruik om het ernstniveau van de ASS-symptomen en de verandering ervan in de tijd vast te stellen. Dat kan dan gebruikt worden voor de evaluatie van behandelings- , opvoedings- en onderwijsplannen.

Doelgroep

Iedereen vanaf 4 jaar, met een mentale leeftijd van ten minste 2 jaar, met een vermoedelijke ASS.

Materialen

  • Handleiding
  • Scoreformulieren Levensloop en Huidige Toestand

Gebruik

De SCQ bestaat uit veertig vragen die ouders met 'ja' of 'nee' beantwoorden. Ouders kunnen de vragenlijst in ongeveer tien minuten invullen. Een onderzoeker voert de scoring uit. Interpretatie van de SCQ moet gebeuren door een deskundige in de verzorging en behandeling van personen met ASS. Er zijn twee versies beschikbaar.

Levensloop

De versie Levensloop (LL) is bedoeld voor de diagnostische screening. Deze wordt het meest gebruikt en gaat over de volledige ontwikkelingsgeschiedenis van het kind. De resultaten geven aan of een kleuter doorverwezen moet worden naar een volledig diagnostisch onderzoek.

Huidige Toestand

De versie Huidige Toestand (HT) is bedoeld voor gedragingen van de afgelopen drie maanden bij kinderen waarvan al bekend is dat zij ASS hebben. De resultaten zijn bruikbaar om eventuele veranderingen in behandelings-, opvoedings- en onderwijsplannen te overwegen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Sig vzw
00 32 53 38 28 18 
info@sig-net.be

Social Communication Questionnaire (SCQ)