Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT)

De SCVT geeft een indicatie van het sociaal-cognitief functioneren in relatie tot de leeftijd van het kind.

Onderwerp: 
ADHD, Autisme, Gedragsproblemen
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar

Doel

De SCVT geeft een indicatie van sociaal-cognitieve vaardigheden op een leeftijdsgerelateerd ontwikkelingsniveau. De test geeft informatie over de school- en thuissituatie.

Doelgroep

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Testmateriaal
  • Scoreformulieren
  • Vragenboekje

Gebruik

De SCVT bestaat uit zeven verhaaltjes met bijbehorende plaatjes, die gaan over een sociale situatie waarin een kind geconfronteerd wordt met een probleem. Bij elk verhaaltje horen acht vragen die de sociaal-cognitieve vaardigheden vertegenwoordigen. De vragen behoren tot de schalen: identificeren; discrimineren; differentiëren; vergelijken; zich verplaatsen; relateren; coördineren; verdisconteren.

De SCVT wordt op papier afgenomen en dat duurt ongeveer dertig minuten.

Er zijn ook twee parallelversies beschikbaar: de SCVT-A en de SCVT-B. Deze versies bestaan beide uit drie verhaaltjes.

De afname, scoring en interpretatie van de SCVT is voorbehouden aan diagnostisch gekwalificeerde professionals. Het instrument is toepasbaar in het (speciaal) onderwijs en de jeugd-ggz.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Bohn Stafleu Van Loghum
info@bsl.nl

Meer informatie over de SCVT