Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 6-40 (SON-R 6-40)

De SON-R 6-40 is een algemene intelligentietest voor kinderen, jongeren en volwassen van 6 tot 40 jaar.

Onderwerp: 
Intelligentie
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
6 tot en met 40 jaar

Doel

De SON-R 6-40 meet de algemene intelligentie van kinderen, jongeren en volwassen.

Doelgroep

Kinderen, jongeren en volwassenen van 6 tot 40 jaar.  De test is ook geschikt voor personen met beperkte verbale communicatieve vaardigheden zoals doven, slechthorenden, personen met taal- en spraakstoornissen, personen die weinig Nederlands spreken en kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

Materialen

  • Handleiding
  • Scoreformulieren
  • Subtest-patronen
  • Geautomatiseerd scoringsprogramma
  • Testmateriaal zoals testboeken, een doos met vierkantjes en een onderlegger

Gebruik

De SON-R 6-40 bestaat uit vier subtests:

  • Analogieën: drie reeksen van 12 items
  • Mozaïeken: twee reeksen van 13 items
  • Categorieën: drie reeksen van 12 items
  • Patronen: twee reeksen van 13 items

Items zijn gerangschikt naar moeilijkheid waardoor de afnameduur afhankelijk is van de leeftijd en vaardigheid van het individu. Gemiddeld duurt afname zestig minuten. 

Het berekenen van de scores gebeurt met een eenvoudig digitaal scoringsprogramma. 

De afname van de SON-R 6-40 is niet voorbehouden aan psychologen, pedagogen en orthopedagogen, de interpretatie en rapportage van de testresultaten wel. Ervaring met het afnemen van testen en met het omgaan met personen met beperkte communicatieve vaardigheden of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

De SON-R 6-40 kan, afhankelijk van de communicatiemogelijkheden van de testpersoon, met en zonder het gebruik van gesproken taal worden afgenomen. Bij een verbale instructie moet de afnemer zich beperken tot de voorgeschreven tekst, zodat in vergelijking met de non-verbale instructie geen extra informatie wordt gegeven.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers
administratie@hogrefe.nl

Meer informatie over de SON-R 6-40