Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 2-8 (SON-R 2-8)

De SON-R 2-8 is een algemene intelligentietest voor kinderen van 2 tot 8 jaar.

Onderwerp: 
Intelligentie
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
2 tot en met 8 jaar

Doel

De SON-R 2-8 meet de algemene intelligentie van kinderen.

Doelgroep

Kinderen van 2 tot 8 jaar. De test is ook geschikt voor kinderen die beperkt zijn in hun verbale communicatie. Voor kinderen van 7 jaar zijn zowel de SON-R 2-8 als de SON-R 6-40 geschikt. Hierbij geldt dat voor 7-jarige kinderen die duidelijk minderbegaafd zijn de SON-R 2-8 de voorkeur heeft. Voor kinderen die hoogbegaafd zijn, heeft de SON-R 6-40 de voorkeur heeft.

Materialen

  • Handleiding
  • Scoreformulieren
  • Patronenboekjes
  • Geautomatiseerd scoringsprogramma
  • Testmateriaal zoals testboeken, kaarten, puzzels, vierkantjes, steentjes en een onderlegger

Gebruik

De SON-R 2-8 bestaat uit zes subtests. De performale subtests zijn: puzzels; mozaïeken; patronen. De redeneer-subtests zijn: categorieën; situaties; analogieën.

Items zijn gerangschikt naar moeilijkheid waardoor de afnameduur afhankelijk is van de leeftijd en vaardigheid van het kind. Gemiddeld duurt de afname vijftig minuten.

Voor het berekenen van de scores wordt gebruik gemaakt van een eenvoudig digitaal scoringsprogramma. Afhankelijk van de communicatiemogelijkheden van het kind kan de SON-R 2-8 met en zonder het gebruik van gesproken taal gebruikt worden.

De afname van de SON-R  2-8 is niet voorbehouden aan psychologen, pedagogen en orthopedagogen, de interpretatie en rapportage van de testresultaten wel. Ervaring met het afnemen van testen en met het omgaan met personen met beperkte communicatieve vaardigheden of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Bij een verbale instructie moet de afnemer zich beperken tot de voorgeschreven tekst, zodat in vergelijking met de nonverbale instructie geen extra informatie wordt gegeven.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Hogrefe Uitgevers
administratie@hogrefe.nl

Meer informatie over de SON-R 2-8