Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO)

Het SACZO is een instrument om te bepalen in hoeverre een jongere met een chronisch zieke ouder in de toekomst internaliserende problemen kan krijgen.

Onderwerp: 
Angst, Depressie
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
10 tot en met 19 jaar

Doel

Doel van het SACZO is het bepalen van de kans op toekomstige internaliserende problemen bij jongeren met een chronisch somatisch zieke ouder.

Doelgroep

Jongeren tussen 10 en 20 jaar met een chronisch somatisch zieke ouder.

Materialen

  • Een vragenlijst
  • Een handleiding, bestaande uit een leidraad, een beslisboom en een beschrijving van een praktijkvoorbeeld
  • Een instructiefilm
  • Een scoreformulier

Gebruik

Het SACZO kan gebruikt worden in alle situaties waarin sprake is van een chronisch somatische aandoening van de ouder. Het instrument bestaat uit acht items. Op een vijfpuntsschaal geeft de jongere aan in hoeverre een stelling van toepassing is. Antwoordopties lopen uiteen van 'helemaal niet waar' tot 'helemaal waar'.

De afname van het SACZO verloopt in vier stappen:

  • Introductie: De professional legt het doel van het SACZO uit.
  • Afname: De professional doorloopt de vragenlijst kort met het kind, waarna het kind de vragenlijst invult. Afname duurt enkele minuten.
  • Terugkoppeling: Aan de hand van de scores gaat de professional in gesprek met het kind. Daarbij helpt de beslisboom om aanvullende vragen te stellen en verschillende soorten hulp te overwegen.
  • Evaluatie: Op een later tijdstip kan het SACZO nogmaals worden afgenomen om in kaart te brengen of het risico op problemen gedaald is.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Sieh Advies & Training
Dominik Sieh
06 – 17 93 53 48
ziekeouder@outlook.com

Alle materialen zijn vrij beschikbaar via Ziekeouder.nl.