Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL)

De SCARED-NL is een zelfrapportagevragenlijst voor het in kaart brengen van symptomen van angststoornissen bij kinderen en jongeren.

Onderwerp: 
Angst
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
7 tot en met 20 jaar

Doel

Het doel van de SCARED-NL is het screenen van angstproblematiek bij kinderen en jongeren. De vragenlijst wordt gebruikt door klinisch werkende psychologen en personen uit verwante disciplines, zoals psychiaters, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en schoolpsychologen.

Doelgroep

De vragenlijst is geschikt voor kinderen en jongeren van 7 tot en met 19 jaar.

Materialen

SCARED-NL bestaat uit:

  • Een handleiding SCARED-NL
  • Antwoordformulieren
  • Ouderversie van de vragenlijst
  • Scorings- en normeringswebsite van de vragenlijst

Gebruik

De SCARED-NL bestaat uit 69 items die verdeeld zijn over negen subschalen: separatieangststoornis (twaalf items); paniekstoornis (dertien items); specifieke fobie (dertien items); sociale fobie (zeven items); obsessief-compulsieve stoornis (negen items); posttraumatische en acute stressstoornis (vier items); gegeneraliseerde angststoornis (negen items).

De jongere geeft op een driepuntsschaal aan in hoeverre de stelling van toepassing is: nooit of bijna nooit, soms of vaak. De vragenlijst kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Er is ook een ouderversie, bedoeld om informatie van de ouders over de symptomen van het kind in kaart te brengen. SCARED-NL kan zowel in klinische als niet-klinische settings gebruikt worden.

Afname van de SCARED-NL duurt ongeveer 25 minuten. De SCARED-NL kan zowel op papier als digitaal afgenomen worden. 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De kindversie wordt al gebruikt voor het berekenen van een RCI. Voor de ouderversie is dit onbekend.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Testuitgever Boom
020 - 524 45 14
klantenservice@boomtestuitgevers.nl
Boompsychologie.nl